Nákazová situace

Zdravotní situaci a zajišťování léčiva má na starost Referet pro tlumení včelích nákaz Josef rychlíkovský
 
Krizová linka Krajské veterinární správy MSK: 720 995 203 – Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace. Zneužití je trestné.
 
Okresní inspektorát Nový Jičín, MVDr. Jana Charvátová - j.charvatova.kvst@svscr.cz, tel.: 724 735 909
 

 

Objednávka léčiv pro rok 2018 

Na výborové schůzi konané 18. 1. 2018, obdrželi přítomní důvěrníci formuláře pro objednávku léčiv. V nabídce jsou i další dotované přípravky, které se v minulých letech neobjednávaly, zde proto uvádíme jejich příbalové letáky:
Důvěrníci objednávkové formuláře odevzdají na výborové schůzi 29. března. Objednávejte vždy celá balení (viz záhlaví formuláře). Objednané léčivo včelař uhradí až při převzetí. 
 
 
Důvěrníci nevybírají předem peníze na objednaná léčiva, v nabídce jsou i další dotované přípravky, které se
v minulých letech neobjednávaly, viz přílohy.