Členové Kontrolní komise 

  • Ilona Zálešáková - členka 
  • Jiří Drexler - předseda komise 
  • Martin Ambrož - člen 

Činnost komise

Kontrolní komise (KK) je kontrolním orgánem základní organizace. V případě, že základní organizace má méně než 20 členů nebo z jiných závažných důvodů, může ustavit místo KK jednoho kontrolora. Jeho činnost je obdobná činnosti KK. Kontrolní komise má minimálně tři členy.
 
Kontrolní komise: 
  • sleduje a kontroluje činnost základní organizace na všech úsecích činnosti,  
  • provádí kontroly hospodaření základní organizace,
  • má oprávnění nahlédnout do všech písemností základní organizace, do pokladní knihy, do všech výpisů z účtů základní organizace a má právo požadovat od výboru odpověď na vyžádanou informaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výboru žádosti o informaci, 
  • předkládá členské schůzi zprávy a navrhuje opatření z výsledku kontrol, 
  • neřeší spory mezi členy základní organizace. 
Kontrolní komise je odpovědná členské schůzi. 
 
Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí zasedání kontrolní komise.
 

Předseda kontrolní komise nebo komisí pověřený člen je oprávněn zúčastňovat se schůzí výboru s hlasem poradním.