Orgány základní organizace dle Stanov ČSV 

  1. Členská schůze (výroční členská schůze)
  2. Výbor 
  3. Kontrolní komise

Výpis ze spolkového rejstříku: vypis-840117.pdf

(or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=840117&typ=PLATNY