Včelaříci

Včelařský kroužek mládeže Oderské vrchy

22.11.2017 19:28

Včelařský kroužek byl založen 9. září 2013 a každý rok v září, s nástupem nového školního roku, obnovuje svoji činnost a přijímá nové členy.

 

Kroužek je určen pro včelaříky ve věku 6 – 18 let.

 

Včelaříci se setkávají od září do června vždy 1x týdně ve čtvrtek v odpoledním čase v ZŠ Heřmanice u Oder.

 

Počet členů se v minulých letech pohyboval od 5 do 11 zvídavých včelaříků.

 

Prezentace včelařského kroužku: Prezentace VKM Kančí hory 2016-2017.pdf

 

 

FOTOGALERIE 2013-2014

 
 

FOTOGALERIE 2014-2015FOTOGALERIE 2015-2016FOTOGALERIE 2016-2017

 

Na řízení a činnosti včelařského kroužku od počátku spolupracují tři subjekty.

 

 

Základní organizace Českého svazu včelařů Odry, z.s. je zřizovatelem včelařského kroužku mládeže. Díky této záštitě vysílá kroužek svou vedoucí na pravidelná roční školení vedoucích do Nasavrk, může žádat o finanční podporu dle směrnic ČSV.

 

 

Díky místnímu spolku Naše Kamenka, z.s. mají včelaříci k dispozici fascinující včely a všechny potřebné pomůcky pro práci a studium včel. Naše Kamenka, z.s. finančně podporuje nákup metodických pomůcek a literatury pro malé včelaře.

 

 

Základní škola Heřmanice u Odervčelaříkům poskytuje prostory a vybavení v době, kdy čerpají teoretické znalosti o včelách. Na školní zahradě mají včelaříci od podzimu 2016 umístěno včelstvo v pozorovacím úle.

 
 

Činnost kroužku během školního rokuje pestrá a navíc obohacená účastí na veřejných akcích a soutěžích. Na veřejných akcích, vánočních a velikonočních jarmarcích pořádaných spádovými obcemi a místními spolky prezentuje včealřský kroužek svou činnost a včelařské řemeslo formou poznávací a kreativní dílničky pro veřejnost.

 

Včelaříci nabízení lákavé nahlédnutí do života včel a včelařů v podobě vědomostních kvízů a her, jako: „Poznáš co je na preparátu v mikroskopu?“, „Přiřaď názvy včelařských pomůcek či včelích produktů“, „Najdi na plástu mezi včelami matičku“, „Seřaď vývojová stádia včely“, „Urči deset včelařsky významných rostlin podle obrázku“, „Poskládej včelu z jednotlivých částí“.

 

Pro zkušené včelaře pak vychytávky jako „Popiš části úlu a co vidíš na plástech“ nebo „Přiřaď nemoci včel k jejich původcům“.

 

Účastníci mohou nakouknout do demonstrativního úlu s fotoplásty, zájemci si mohou vystavené včelí produkty očichat, včelařské pomůckyosahat a vyzkoušet.

 

Šikovní návštěvníci včelařské dílničky si odlévají ozdobičku ze včelího vosku, nebo stočí svíčku z voskové mezistěny.

 

VKM

 

VKM

 

VKM

 
 

 

VKM

 

VKM

 

Včelaříci pravidelně své včelařské vědomosti testují v oblastních kolech "Zlaté včely", v korespondenční soutěži mladých přírodovědců „Příroda kolem nás“, a při účasti na „Bartošovické stezce“, pořádané každoročně VKM Bartošovice.

 

 

Svoji činnost také poměřují s ostatními včelařskými kroužky v soutěži „O putovní pohár ministra zemědělství“.

 

 

Pravidelně se též účastní výroční členské schůze ZO ČSV Odry.

 

 

Včelaříci zapojili svou školu do projektu Ministerstva zemědělství „Medová snídaně“.

 

Za včelaříky do ZŠ Heřmancie u Oder přijeli dokonce filmaři ČTD natáčet díl oblíbených Šikulů se včelařskou tématikou.

 
 

Vedoucí a zakladatelka kroužku je registrovaná včelařka a učitelka Kristýna Ondřejová, DiS.

 

Vedoucí kroužku se pravidelně účastní školení vedoucích VKM v SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky.

 

Absolvovala studium oboru Včelař v SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky (2013-2016).

 

Dále se vzdělává v rámci přednášek, besed, kurzů pro včelaře pořádaných základními organizacemi ČSV a různými spolky a jednotlivci působícími v oboru včelařství.

 

 

VKM