Včelařský kroužek mládeže Kančí Hory

Včelařský kroužek mládeže „Kančí hory“ (VKM Kančí hory) byl založen v září 2013. Při příležitosti 1. výročí včelaříci sfoukli obrovskou svíčku vyrobenou z voskových mezistěn, pochutnali si na medovníku z kuchyně Danky Vašutové, školní kuchařky a žasli obdivem nad zručností přítele (jak se mezi s sebou včelaři oslovují) Petra Kučerky z Oder, který našemu kroužku daroval dřevořezbu sv. Ambrože a plaketu ZO ČSV Odry. Od toho dne se patron včelařů pravidelně účastní setkání včelařského kroužku, shlížejíc na malé včelaříky ze zdi klubovny v základní škole v Heřmanicích u Oder.

VKM Kančí hory dalo v minulosti vzniknout pět malých nadšenců, v loňském školním roce bylo vyčelaříků devět a letos počty čítají jedenácti zvídavých včelaříků. Až na tři výjimky nepocházejí členové kroužku z rodin včelařů. Vedoucí kroužku je registrovaná včelařka a učitelka Kristýna Odřejová, DiS.

Na řízení a činnost včelařského kroužku spolupracují tři subjekty. Díky Základní organizaci českého svazu včelařů Odry, o.s. (ZO ČSV Odry), která je zřizovatelem kroužku, má kroužek možnost vysílat vedoucí kroužku na školení vedoucích VKM do včelařské školy v Nasavrkách a také žádat o finanční podporu dle směrnic ČSV.

Díky Občanskému sdružení Naše Kamenka mají včelaříci v Kamence na včelnici k dispozici všechny potřebné pomůcky pro práci a studium fascinující včel. Naše Kamenka finančně podporuje nákup metodických pomůcek a literatury pro malé včelaře.

Základní škola Heřmanice u Oder poskytuje prostory a vybavení v době, kdy včelaříci čerpají teoretické znalosti o včelách.

Pilní včelaříci se během roku učili poznávat včelařské pomůcky, určovat včelařsky významné rostliny, zacházet s refraktometrem, který určuje obsah vody ve vzorcích medů, aplikovali kyselinu mravenčí v boji proti zákeřnému roztoči varroa, fumigovali elektrickým česnovým fumigátorem, vyšetřovali včelstva na přítomnost spor Nosemy, připravovali vzorky zimní měli k laboratorním rozborům, vyráběli medocukrové těsto a propolisovou tinkturu, která se hodí do každé domácí lékárničky, dobývali Pergu (včelí chléb) ze zásobních plástů, vyráběli chutné ořechy v medu a s výrobou hmyzích hotelů nezapomněli ani na sestřičky včely medonosné, na samotářky.

Malí včelaříci při studiu včel hojně využívají mikroskop, který kroužku dlouhodobě zapůjčila Základní organizace českého svazu ochránců přírody Fulnek.

Svoji činnost kroužek vzorně prezentujeme na členských schůzích ZO ČSV Odry, na akcích pořádaných městem Odry ale i jinými okolními obcemi, na republikových soutěžích VKM „Zlatá včela“, včelařských víkendech pořádaných spřátelenými včelařskými kroužky v Chlebovicích a Bartošovicích.

VKM Kančí hory je registrovaným chovatelem včel, toho času bez včelstev. Stále však platí zájem kroužku se v budoucnosti vybavit jedním úlem a osadit jej včelami na školní zahradě v Heřmanicích u Oder.

Děti mají přirozenou touhu objevovat svět a přírodu kolem sebe. Včela medonosná, svým životem superorganismu fascinuje lidstvo od nepaměti, proto si včelařský kroužek tak jednoduše získal velkou oblibu školáků a obdiv okolí. Přestože možná z našich včelaříků v budoucnosti nevyrostou včelaři s vlastními včelstvy, zaručeně tato zkušenost pozitivně poznamená jejich lidskou duši a vztah k okolnímu světu.

Včelařský kroužek mládeže „Kančí hory“ (VKM Kančí hory) oslavil v září 2014 1. výročí. Včelaříci sfoukli obrovskou svíčku ze včelího vosku, pochutnali si na medovníku od paní kuchařky Danky Vašutové a žasli obdivem nad zručností přítele Petra Kučerky z Oder, který našemu kroužku daroval dřevořezbu sv. Ambrože. Od toho dne se patron včelařů pravidelně účastní setkání našeho kroužku, shlížejíc na nás ze zdi klubovny ve  škole v Heřmanicích u Oder.

Našemu kroužku dalo v minulosti vzniknout pět malých nadšenců, v loňském školním roce nás bylo devět a letos naše počty čítají jedenácti zvídavých včelaříků. Vedoucí kroužku je registrovaná včelařka a učitelka Kristýna Odřejová, DiS.

Na řízení a činnost včelařského kroužku spolupracují tři subjekty. Díky Základní organizaci českého svazu včelařů Odry, o.s. (ZO ČSV), která je zřizovatelem našeho kroužku, máme možnost vysílat naši vedoucí na školení vedoucích VKM do včelařské školy v Nasavrkách a také žádat o finanční podporu dle směrnic ČSV.

Díky Občanskému sdružení Naše Kamenka máme v Kamence na včelnici k dispozici všechny potřebné pomůcky pro práci a studium fascinující včel. Naše Kamenka finančně podporuje nákup metodických pomůcek a literatury pro malé včelaře.

Základní škola Heřmanice u Oder nám poskytuje prostory a vybavení v době, kdy čerpáme teoretické znalosti o včelách.

Loni v dubnu jsme se poprvé účastnili oblastního kola celonárodní soutěže Zlatá včela 2014 v Havířově, kterou pořádal místní VKM Ambrožíci. Náš kroužek na soutěži reprezentovali: Magdaléna Jarošová, Michal Schupfer, Vít Kuchařík a Tadeáš Kašpar. Na stupně vítězů jsme sice nedosáhli, ale soutěž i s doprovodným programem jsme si náramně užili.

V prvních roce našeho fungování jsme se s vervou zapojili do republikové soutěže VKM ve tvorbě tzv. Včelníčků – deníků včelařských kroužků, které byly tématicky vedeny výzvami přítelkyně Marie Knödlové v časopise Včelařství. Odměnou nám byl báječný víkendový pobyt v červnu 2014 ve Včelařském naučném areále Dům včelařů Fojtství Chlebovice. Organizátoři víkendu pro nás připravili pestrý program. Na setkání v Chlebovicích náš kroužek reprezentovali: Tadeáš Kašpar, Magdaléna Jarošová a Natálie Galčanová.

Pilní včelaříci se během roku učili zacházet s refraktometrem, který určuje obsah vody ve vzorcích medů, aplikovali kyselinu mravenčí v boji proti zákeřnému roztoči varroa, fumigovali elektrickým česnovým fumigátorem, vyšetřovali včelstva na přítomnost spor Nosemy, připravovali vzorky zimní měli k laboratorním rozborům, vyráběli medocukrové těsto a vlastní propolisovou tinkturu, která se hodí do každé domácí lékárničky, dobývali Pergu (včelí chléb) ze zásobních plástů, vyráběli vánoční pochoutku - ořechy v medu.

Hojně při našem studiu včel využíváme mikroskop dlouhodobě zapůjčený ze Základní organizace českého svazu ochránců přírody Fulnek, děkujeme.

Naši činnost jsme vzorně prezentovali na členské schůzi ZO ČSV Odry, na Velikonocích v parku, pořádaných městem Odry a tradičním velikonočním jarmarku v Jerlochovicích.

I letos jsme se přihlásili do oblastního kola vědomostní soutěže mladých včelařů, „Zlatá včela 2015“. Tentokrát pořádaném v Sedlišti u Frýdku-Místku. Pilně se připravujeme na dubnovou víkendovou soutěž sestávající z vědomostního testu, mikroskopování, určování včelařsky významných rostlin, poznávání včelařských pomůcek a včelařské praxe.

Přijali jsme také pozvání, Lenky Procházkové, vedoucí včelařského kroužku mládeže „Včelaříci Bartošovice“ na 2. ročník víkendové včelařské soutěže „Bartošovická stezka“, která se bude konat na konci května v bývalém vojenském prostou. Zde bychom měli navštívit nově opravený kočovný vůz kroužku, na jehož rekonstrukci jsme prostřednictvím o.s. Naše Kamenka, také přispěli. Našim příspěvkem jsme pomohli bartošovickým včelaříkům k získání větší finanční podpory z grantového projektu Era pomáhá regionům!

VKM Kančí hory je registrovaným chovatelem včel, toho času bez včelstev. Stále však platí náš zájem se v budoucnosti vybavit jedním úlem a osadit jej včelami na školní zahradě v Heřmanicích u Oder.