Odry 1

Důvěrník Jiří Štekbauer 
tel.: 604 685 769
 

Odry 2

Důvěrník Marek Večeřa
tel.: 608 487 100
 

Odry 3 

Důvěrník Anna Horníčková
tel.: 605 072 229