Výplata dotace 1.D v roce 2019

19.11.2018 14:55

Informace k výplatě dotace 1.D v roce 2018. Výška dotace činila 149 Kč na jedno zazimované včelstvo. 

- ze 78 členů ZO Odry, kteří žádali o dotaci 1.D

- jen 17 požádalo o výplatu dotace 1.D na bankovní účet (30 členů má v systému ZO Odry uveden bankovní účet pro bezhotovostní platební styk)

- 61 členů zvolilo výplatu dotace 1.D v hotovosti

- ale jen 20 členů si dotaci osobně vyzvedlo na dnešní členské schůzi, která byla k výplatě dotace 1.D primárně určena viz Rozpis termínů na období 2018/19, Usnesení z výroční členské schůze 4.2.2018, Pozvánka na členskou schůzi a Program členské schůze 18.11.2018, které vám byly zaslány e-mailem

- jen 5 členů pověřilo PLNOU MOCÍ k vyzvednutí dotace svého důvěrníka či jinou osobu

- pokladníkovi ZO Odry tedy zbylo 36 připravených nevyzvednutých částek dotace 1.D, které by dle pravidel, měl pro důvod „nevyzvednutí dotace“, odeslat zpět do Prahy k vrácení

- rozhodli jsme se nicméně k ústupku – vaše nevyzvednuté dotace převzali vaši důvěrníci (v současné chvíli již nelze letošní dotaci 1.D zaslat na váš účet)

- do 23.11. kontaktujte svého důvěrníka a dohodněte si způsob převzetí dotace 1.D oproti podpisu

- po tomto datu nevyzvednuté dotace 1.D vracíme zpět do Prahy

- v příštím roce budete mít opět možnost požádat o výplatu 1.D na bankovní účet - vyzýváme vás, abyste tak učinili. Stačí, když v odpovědi na tento mail uvedete číslo vašeho bankovního účtu a při vyplňování žádosti 1.D zatrhnete „žádám o výplatu dotace na bankovní účet“

- v roce 2019 již nebudeme přistupovat k předávání hotovosti důvěrníkům, pokud nebudou k tomu POVĚŘENI PLNOU MOCÍ. Nadále budou mít včelaři nedisponující bankovním účtem možnost výplaty 1.D v hotovosti, a to na členské schůzi konané v listopadu 2019 v Heřmanicích u Oder. Nevyzvednuté dotace budou po zakončení schůze vráceny na účet ZO Odry a odeslány do Prahy.

 

Jestliže patříte mezi členy, kteří si dnes dotaci 1.D vyzvedli v hotovosti, nebo pověřili plnou mocí druhou osobu k vyzvednutí, zvažte pro příští rok použití bezhotovostní platby, pokud máte zřízený bankovní účet.

Patříte-li mezi členy, kteří o dotaci 1.D v letošním roce nežádali, ale plánují tak v budoucnosti, zvažte pro příští rok použití bezhotovostní platby, pokud máte zřízený bankovní účet.

Jestliže jste si nechali dotaci zaslat na účet, pak považujte tento mail pouze za informační.

 

 

S pozdravem a poděkováním za spolupráci ve spolku

 

************

za ZO ČSV Odry

Kristýna Ondřejová

předsedkyně

Zpět