Více odpovědnosti v rukou včelaře - omezení povinných plošných ošetření včel

23.01.2020 22:03

Upozorňujeme na nejvýznamnější změnu v rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů, které Metodika 2020 přináší. Jde o zrušení povinného preventivního podzimního ošetření včelstev proti Varroóze podle stávajícího kódu ExM340. Ošetření včelstev proti Varroóze se již NEbude provádět plošně, ale pouze v indikovaných případech a na základě pravidelného monitoringu výskytu roztoče, který bude provádět chovatel individuálně na jednotlivých stanovištích. K tomuto účelu byl vypracován Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G, který je přílohou metodiky 2020, viz přílohy.

Zpět