Platba převodem na účet ZO

20.02.2016 15:05

Pokud máte svůj vlastní bankovní účet, můžete souhrnné platby vybrané od členů, např. za léčivo (týká se důvěrníků), odeslat pokladníkovi bezhotovostně, převodem na účet. Není nutné jakékoli platby předávat pokladníkovi v bankovkách tzv. "cash" neboli jak se říká "keš". Využívejte pro svoje pohodlí bezhotovostního styku. Tento způsob plateb mohou využít i samotní členové, pokud u nich nastane potřeba něco uhradit.

Při zadávání převodu použijte tyto údaje:

číslo účtu: 2401068283

kód banky: 2010

variabilní symbol: vaše registrační číslo chovatele

zpráva pro příjemce: vaše jméno + srozumitelný popis důvodu platby (např. „Švarc - léčivo pro obvod Odry1“)

Zpět