Oznámení postřiků 2018

07.04.2018 22:03

Níže naleznete hlášení o postřicích pro rok 2018, které se budou realizovat na našich katastrech: 

Kovář hlášení včely.PDF

Oznámení o použití POR Čech
Oznámení o použití POR Čechová
Oznámení o použití POR Skácelová
Oznámení o použití přípravků na ochranu rostli ZD Vrchovina
Oznámení o použití přípravku na ochranu rostli Kovář

Agro Odersko

  • Zemědělská a. s. Spálov 

Oznamuji tímto dotčeným chovatelům včel , aplikace: a) přípravků na ochranu rostlin nebezpečných pro včely b) směsi přípravků na ochranu rostlin a směsi přípravků na ochranu rostlin s hnojivy a pomocnými prostředky ve smyslu § 51 odst.3 a 4 zákona č. 326/2004 Sb. V aktuálním znění zákona č.299/2017 Sb. Výše uvedené přípravky a jejich směsi budou aplikovány na všechny pozemky užívané Zemědělskou a.s.Spálov, Spálov 1, IČO 25363255, v době od 10.4.2018 do 30.10.2018. Tímto oznámením plníme povinnost vyplývající ze zákona o rostlinolékařské péči. Děkuji za pochopení 

Ing.Alois Mik – ředitel společnosti Ve Spálově dne 9.4.2018

 

  • Jan Kovář

Vážení včelaři,

plánujeme dne 22.5. 2018 s ohledem na počasí aplikovat v porostu máku k.ú. Odry LPIS 5504/26 (500-1110) , p.č. 2498/8 přípravek nebezpečný pro včely Nurelle D v dávce 0,6l /ha proti krytonosci kořenovému.

V porostu nejsou kvetoucí rostliny.
Aplikovat budeme s nízkoúletovými tryskami.
 
Zdraví
 
ing. Josef Kovář
 
vyřizuje:
Jan Kovář
602 325 982
Zpět