Dopis přítele Jaromíra Jaroše vedení ČSV a redakční radě Včelařství

23.11.2019 01:27

Jsme rádi, že v našem spolku máme členy, kterým na Českém svazu včelařů záleží a mají snahu zlepšit jeho chod. Proto uveřejňujeme dopis, našeho člena, přítele Jaromíra Jaroše:

Vážené vedení ČSV a redakční rado časopisu Včelařství,

 

včelařím pátým rokem. K tomuto krásnému koníčku mne přivedla dcera skrze Včelařský kroužek v našich Oderských vrších. Po mnoha seminářích a kurzech jsem se stal rovněž čtenářem nejen odborných včelařských publikací. Každý měsíc si také pročítám časopis Včelařství a po přečtení posledního čísla Včelařství (11/2019) jsem se rozhodl, že budu muset reagovat.

 

Pominu úsměv vyvolávající odborný úvodník o Včelce Máje. Ale budiž, animovaný seriál zcela reálně popisuje život ve včelstvu.   

 

Důvodem mé reakce je ale zdánlivě nenápadná věta a vyznění článku pana Šmída. Cituji:

„Včelpo zkazilo reputaci včelařů pouze jednou…“  Dále autor naznačuje a konstatuje, že největší hrozbou pro české včelaření jsou samotní včelaři, zejména začínající a včela tmavá.“ 

 

Pokusím se zamyslet nad citovanou větou – Včelpo zkazilo reputaci včelařů pouze jednou. Pan Šmíd má zřejmě na mysli odhalení podvodu. V době tohoto podvodu byl jediným vlastníkem Včelpa, s r.o., ČSV.

 

Český svaz včelařů prostřednictvím své společnosti dovážel (nevíme odkud – Čína?,  Ukrajina?, Rumunsko?) cizí med a prodával ho za český !!! Dobrá, řekneme si, stalo se.  Ale kdyby ten med byl alespoň v pořádku! Bohužel nebyl. Nákupčí medu z Včelpa (ČSV) z nějakého důvodu nezjistili přítomnost antibiotik. Tento zdraví ohrožující podvod je shrnut jednou větou – Včelpo zkazilo reputaci včelařů pouze jednou.

 

Kdo je autorem článku, který dostal prostor na celé dvě strany časopisu Včelařství? Autorem článku je pan Šmíd. Zakladatel obecně prospěšné společnosti, která od 29. 1. 2019 vlastní společnost Včelpo, spol s r.o. A proč měl takový mimořádný prostor v našem časopise? Já nevím. Snad od Vás,  redakční rady, dostanu odpověď o obecné prospěšnosti obchodního úspěchu nového podnikatelského subjektu. Bohužel my, členové ČSV, z toho nic mít nebudeme. Anebo se pletu?  Možná má ČSV uzavřenou smlouvu o podílech na zisku „nového“ Včelpa? Je možné dostat od vedení ČSV a redakční rady vysvětlení?  

 

Musím se zamyslet také nad Výzkumným ústavem včelařským v Dole. Pro mne je to kapitola sama o sobě. V současné době relikt minulosti propojený s dalším reliktem minulosti ČSV. Symbióza, která českému včelařství neprospívá. Dokonce bych řekl, že škodí. Výzkumný ústav včelařský v Dole je klasická obchodní korporace a ČSV má v tomto s.r.o. 20 % majetkový podíl. Byl nám někdy vyplacen zisk?  Kolik Výzkumný ústav zaplatil za reklamu v našem časopise?

 

To ale nevnímám jako zásadní problém. Zásadní problém je to, že cokoliv nového, co nepochází z Dolu, nemá v časopise Včelařství prostor. Symbióza Dol a ČSV vše utlumí a stále jedeme rovinu chemie z Dolu. Četl snad čtenář časopisu Včelařství o úspěchu jediné zlaté české medaile z celosvětové včelařské konference Apimondia v Montrealu? Odborný časopis Včelařství samozřejmě nemohl zamlčet celosvětovou konferenci, ale jaksi „zapomněl“, informovat o jediné české medaili.

 

Proč? Myslím si, že odpověď je jasná. Tuto technologii nevyvinul a neprodává Výzkumný ústav Dol.

 

Jsem přesvědčen, že současný ČSV nevytváří dobré a zdravé podmínky pro české včelařství. Největší hrozbou nejsou samotní včelaři, zejména začínající či včela tmavá, jak odvážně tvrdí pan Šmíd. Podle mých zkušeností jsou začínajícími včelaři většinou nadšení ekologicky smýšlející lidé, kteří si umí informace vyhledat i porovnat. Nechybí jim zdravé kritické myšlení, studují a vzdělávají se. Není jim lhostejná příroda. A já se ptám: Kdo je odpovědný za současný stav českého včelařství? Podle mě je to současné vedení ČSV.

 

Také já jsem se stal členem zdejší organizace, ačkoliv nejsem s kroky nejvyššího vedení spokojen. Troufnu si tvrdit, že důvodem, proč se ČSV ještě nezhroutil, jsou právě nově příchozí začínající včelaři, kteří ještě vidí smysl, doufají ve změnu a převzali funkce v místních organizacích. Jako smutný fakt vnímám to, že se ještě někteří „letití“ členové ČSV neprobudili. ČSV vnímají jako socialistickou organizaci v nové době. Však to tady bylo a bude ve smyslu: Vždyť bafuňáři si něco přihrají a my taky dostaneme svoje. A všichni jsou spokojeni, máme krásnou spolkovou a mládežnickou činnost.

 

Pokud nedojde k radikální změně ve vedení ČSV a tuto organizaci nepovedou noví progresivní lidé, dojde k postupnému zániku ČSV.

 

Tolik z mých úvah a myšlenek. Budu velmi rád, pokud můj dopis v časopisu Včelařství uveřejníte.

 

S pozdravem Mgr. Jaromír Jaroš, Heřmanice u Oder 79, okres Nový Jičín, člen ČSV ODRY.

 

 

Zpět