COLOSS: Seminář v Olomouci 16. 11. 2019

09.09.2019 16:56

Vážené včelařky, vážení včelaři,

rok utekl jako voda a už tady máme další ročník olomouckého semináře. Letošní termín konání je naplánován na sobotu 16. listopadu 2019 s tradičním začátkem od 10. hodin na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Předpokládaný konec je v 17:30. Přihlašovat se lze výhradně elektronicky pomocí tohoto formuláře.

 

Jaký bude letošní program?

Díky opětovné podpoře Britského velvyslanectví v Praze máme možnost uvítat v Olomouci dva významné britské odborníky.

1)     Prof. Stephen Martin se již od 90. let věnuje studiu varroatolerance a biologii kleštíka včelího. Známé jsou jeho práce o rychlosti množení roztoče Varroa destructor a vlivu „variant“ viru deformovaných křídel na přežití včelstev. V minulosti ČR navštívily osobnosti, které se varroatolerancí zabývají v USA (Daniel Weaver) nebo Francii (John Kefuss), jistě bude na co navazovat s odborníkem z Velké Británie.

2)     Dr. Rowena Jenkins přijede ze Swansea University z Velké Británie. Dr. Jenkins se zabývá výzkumem využití medu v léčbě chronických zánětů, např. diabetických vředů, či zánětů dýchacích cest. Díky její přednášce se dozvíme, jaký je princip antibiotických vlastností medu i možnosti jeho aplikace v humánní medicíně, které vycházejí z výsledků její badatelské práce.

 

V další části navážeme na loňský velmi pozitivně hodnocený celek přednášek, v nichž studenti PřF UP představí výsledky své práce dotýkající se imunity, nemocí a ztrát včelstev. Samozřejmě připravujeme i aktuality k výsledkům monitoringu ztrát včelstev v ČR.

Těšíme se na všechny, kteří se chtějí dozvědět něco nového, rozšířit si své znalosti nebo přijít debatovat o aktuálních problémech včelařství.

Detaily k semináři si můžete přečíst https://colosscz.webnode.cz/seminar-v-olomouci/

Přihlašovat se lze elektronicky pomocí tohoto formuláře.

 

Za celý tým COLOSS monitoringu v ČR zdraví a těší se na setkanou

Jiří Danihlík

www.coloss.cz

monitoring.vcely@gmail.com

 

Zpět