1. Včelařské setkání

25.10.2016 08:39
Přijměte pozvání na 1. Včelařské setkání, které se bude konat v pátek 21. 10. 2016 od 16.00 v Katovně v Odrách. Probíraných témat bude více:
  • Jakým způsobem můžeme ovlivnit krajinu kolem sebe v prospěch včel (výsadba včelařských rostlin, tvorba alejí, využití dotací,...)
  • Jak správně léčit aerosolem (nejaktuálnější informace z Výzkumného ústavu včelařského v Dole
  • Refraktometr - k čemu slouží, jak ho správně obsluhovat a u koho lze zapůjčit
  • Aktuální dění v ZO
 
Využijte této akce k setkání s kolegy a přijďte prodiskutovat věci, na které se na běžných schůzích nedostává čas.  
 
Pořádání akce bylo podpořeno městem Odry.
 
 
Těšíme se na Vaši účast! 
Zpět