1. Včelařské setkání je za námi

25.10.2016 08:44

Oderští včelaři položili základ nové tradici, v pátek 21. 10. uspořádali 1. Včelařské setkání. Tato setkání si kladou za cíl rozvířit spolkový život a zvednou informovanost našich členů i zájemců o včelaření.

Probíraných témat bylo hned několik. S informacemi, jak můžeme ovlivnit krajinu kolem sebe, nás přišli seznámit Ing. Petr Lelek a Mgr. Jiří Schindler. Konkrétně jsme získali informace o tvorbě nových stromořadí, alejí a remízků, jejich významu a způsobech financování. Další téma patřilo, za chvíli aktuálnímu, ošetření včelstev aerosolem. S problematikou nás seznámila naše členka Vladislava Schupfer, která se účastnila kurzu použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroáze. Poslední příspěvek byl od předsedkyně Kristýny Ondřejové, která nám názorně ukázala práci s refraktometrem. V letošním jsme zakoupili do všech našich obvodů toto zařízení, které slouží k rychlému stanovení obsahu vody v medu.

Závěrem děkujeme všem přednášejícím i účastníkům a rádi bychom vás pozvali na příští setkání, které se bude konat 2. prosince v 16.00 v Katovně v Odrách. 

Zpět