Zápisy ze schůzí ZO 

2018
Výborová schůze 17. 4. 2018
 
2017
 
2016
 
2015
 
2014
 

 
Zápis ze schůze výboru s důvěrníky 15. 9. 2016