Zápisy ze schůzí ZO 

2020
 
2019
Příloha k Výborové schůzi 10. 1. 2019: Smlouva o daru se ZO ČSV Jakubčovice nad Odrou
 
2018
Výborová schůze 17. 4. 2018
 
2017
 
2016
 
2015
 
2014
 

 
Zápis ze schůze výboru s důvěrníky 15. 9. 2016